Czyszczenie ekranów akustycznych


Firma Misza Expert oferuje czyszczenie ekranów akustycznych z graffiti i  zabrudzeń atmosferyczno – komunikacyjnych.

Nasz sprzęt to mobilny serwis myjący: gorąco-wodna myjka ciśnieniowa, zbiornik na wodę, agregat prądotwórczy, odpowiednia chemia do usuwania graffiti i narzędzia techniczne niezbędne do zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu.


mycie infrastruktury drogowej Białystok, czyszczenie infrastruktury drogowej Białystok, mycie ekranów akustycznych Białystok, czyszczenie ekranów akustycznych Białystok, mycie infrastruktury drogowej podlaskie, czyszczenie infrastruktury drogowej podlaskie, mycie ekranów akustycznych podlaskie, czyszczenie ekranów akustycznych podlaskie