Uszczelnianie dylatacji i przerw roboczych

Firma Misza Expert świadczy usługi uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji przed wodą za  pomocą:

– montażu węży iniekcyjnych i gum pęczniejących (w nowo budowanych obiektach);

– montażu wzdłuż dylatacji taśm dylatacyjnych TPE  (zewnętrzne uszczelnienie);

– elastycznych żywic epoksydowych (wypełnienia dylatacji);

– żywic hydro-strukturalnych (wtórna- naprawcza iniekcja poziomych i pionowych dylatacji).

 

Chcesz zobaczyć zdjęcia z realizacji naszych usług  kliknij tutaj


uszczelnianie dylatacji Białystok, uszczelnianie przerw roboczych Białystok,  montaż węży iniekcyjnych Białystok, montaż gum pęczniejących Białystok, montaż taśm dylatacyjnych TPE Białystok, wypełnianie dylatacji Białystok, naprawcza iniekcja poziomych dylatacji Białystok, naprawcza iniekcja pionowych dylatacji Białystok , uszczelnianie dylatacji podlaskie, uszczelnianie przerw roboczych podlaskie,  montaż węży iniekcyjnych podlaskie montaż gum pęczniejących podlaskie, montaż taśm dylatacyjnych TPE podlaskie, wypełnianie dylatacji podlaskie, naprawcza iniekcja poziomych dylatacji podlaskie, naprawcza iniekcja pionowych dylatacji podlaskie, uszczelnianie przejść rurowych przez przegrody budowlane Białystok, iniekcja uszczelniająca dylatacji konstrukcyjnych Białystok, uszczelnianie nieregularnych pęknięć Białystok, wypełnianie szczelin dylatacyjnych Białystok