USŁUGI

  

ZAKRES USŁUG:

– Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych

– Naprawa, reprofilacja i ochrona betonu

–  Roboty izolacyjne (hydroizolacyjne) 

– Kosztorysowanie robót budowlanych

– Nadzór budowlany 

– Iniekcje budowlane

– Uszczelnianie dylatacji i przerw roboczych

– Hydropiaskowanie

– Hydrofobizacja

– Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

– Czyszczenie dachów

– Czyszczenie ekranów akustycznych

– Czyszczenie elewacji

– Czyszczenie kostki brukowej

– Czyszczenie piaskowca

– Czyszczenie sprzętu drogowego, budowlanego i rolniczego

– Impregnacja powierzchni

– Mycie hydrodynamiczne (czyszczenie wysokociśnieniowe)

– Mycie szklanych witryn sklepowych, przeszkleń, szkła

– Udrażnianie kanalizacji

– Usuwanie graffiti

– Zabezpieczenia przed graffiti

– Usuwanie oznakowania poziomego (pasów drogowych)

– Usuwanie plam po oleju

– Usuwanie starych powłok malarskich

– Usuwanie wykwitów solnych i wapiennych

– Usuwanie zanieczyszczeń (glonów, grzyba, mchu, porostów)

– Malowanie elewacji

– Rewitalizacja obiektów sakralnych 


  Rzetelność, nowoczesny sprzęt i technologia gwarantują Państwu wysoką jakość świadczonych usług.